SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

           Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA Sukladno čl. 15.st.2. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine” broj 120/16) naručitelj Grad Mali Lošinj općim aktom Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine PGŽ broj 08/17) utvrdio je pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave.

U svom izvješću o obavljenoj reviziji Državni ured za reviziju preporučio je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave detaljnije urediti u kojim slučajevima nabave je potrebno zatražiti više ponuda.

Sukladno navedenome predlažu se izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave za postupke jednostavne nabave vrijednosti od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna bez PDV-a gdje će se detaljnije urediti u kojim slučajevima je potrebno zatražiti više ponuda.

 

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga.
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 26. veljače 2021. – 08. ožujak 2021. godine
ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA Pisane primjedbe na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: martina.krajina@mali-losinj.hr
Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.

 

Izmjena pravilnika-jednostavne nabave

Obrazac za komentiranje

Izvor

Autor: Predrag Martinović

Komentiraj

Najnovije