SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – ODLUKA O KRITERIJIMA ZA FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA MALI LOŠINJ

 

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA MALI LOŠINJ U 2021. GODINI

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA Zakonska obveza:

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu (NN 148/20) i odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini (NN 148/20) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donosi Odluku o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj u 2021. godini, na prijedlog gradonačelnika.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj u 2021. godini.
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA Razlog skraćenog roka savjetovanja – Usuglašavanje s tijelima u okviru propisa i omogućavanje financiranja Javne vatrogasne postrojbe u 2021. godini u skladu sa propisima.

 

19. veljače 2021.- 05. ožujka 2021. godine

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: martina.krajina@mali-losinj.hr
Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.

 

Obrazac za komentiranje

Odluka o kriterijima za financiranje JVP

Izvor

Najnovije