JAVNI UVID – Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Mali Lošinj

Na temelju članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19), objavljuje se

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Mali Lošinj

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Mali Lošinj održat će se u razdoblju od 19. veljače 2021. godine do 06. ožujka 2021. godine. Prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom objavljen je na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, i na web stranici Grad Malog Lošinja (www.mali-losinj.hr).

Na izloženi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Mali Lošinj zainteresirane osobe mogu dati prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida.

Prigovori se zaprimaju u pisanom obliku, moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Grada Malog Lošinja na adresi Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, ili na e-mail adresu: visnja.moric@mali-losinj.hr.

Prigovori koji nisu dostavljeni do roka zaključenja javnog uvida neće se uzeti u obzir.

Popratna dokumentacija:

PRILOG 1: Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po katastarskim općinama i vrstama raspolaganja

PRILOG KKP-1: Kopija katastarskog plana – poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH za Grad Mali Lošinj

PRILOG KKP-2: Kopija katastarskog plana – dosadašnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Mali Lošinj

PRILOG KKP-3: Kopija katastarskog plana – površine određene za zakup na 25 godina za Grad Mali Lošinj

 

KLASA: 350-01/18-1/04
URBROJ: 2213/01-01-21-191
Mali Lošinj, 19. veljače 2021. godine

GRAD MALI LOŠINJ

 

Prijedlog Programa RH

Popis čestica RH

ž

 

Izvor

Najnovije