JAVNI NATJEČAJ za davanje na uporabu javnih površina za postavljanje pokretnih naprava na području Grada Malog Lošinja za 2021. godinu

    K.Č.BR. ZONA BROJ

LOK.

NAPRAVA POČETNA

CIJENA

1. MALI LOŠINJ           1.2. Novine i duhan             a) Veli Žal

 

Dio k.č.br.

13337/7

I 1 Kiosk (1 god.)

 

20.000,00 kn/ godišnje 1.3. Sladoled             a) ambulantna prodaja Čikat-Sunčana uvala     1 Bicikl ili tricikl s el.ili ljudskim pogonom 2.800,00 kn

(01.04.-15.10.)

1.4.

 

Priprema i prodaja kukuruznih kokica, šećerne vate i  balona             a) Trg RH – pored palmi (prema situaciji, lokacija 1.)

 

k.č.br.

1700

I 1 Drveni štand u obliku barke (3 m2) 8.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

1.5. Priprema i prodaja pečenog i kuhanog kukuruza             b) Trg RH – pored ribarnice (prema situaciji, lokacija 2. k.č.br.

1700

I 1 Drveni štand u obliku barke  (2 m2) 5.600,00 kn

(01.04.-15.10.)

1.6. Tiskanje i prodaja majica i suvenira od bračkog kamena             a) Priko ispred kćbr. 45

 

k.č.br.

3601/1

II

 

1

 

Štand

 

12.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

1.7. Graviranje  u kamenu             a) Trg RH-pored palmi

( prema situaciji,  lokacija 3.  )

k.č.br.

1700

I 1 Pokretna naprava

(2 m2)

1.600,00  kn

(01.04.-15.10.)

1.8. Izrada i prodaja slika             a) Trg RH ispod palmi

(prema situaciji, lokacija 4.)

k.č.br.

1700

I 1 Stalak za slike  (4 m2)

 

11.200,00 kn

(01.04.-15.10.)

1.9. Izrada i prodaja portreta             a) Trg RH-pored palmi

(prema situaciji, lokacija 5.)

k.č.br.

1700

I 1 Slikarski stalak (2 m2) 8.000,00  kn

(01.04.-15.10.)

1.11. Izrada i prodaja suvenira sa certifikatom TZGML             a) Ispod platane

 

k.č.br.

1700

I   Štand

 

400,00 kn

(01.04.-15.10.)

1.13. Iznajmljivanje bicikla             a) Riva loš.kapetana 8 k.č.br.

3600/1

I 1 Specijalni nosači za bicikle (max.3m2) 800,00 kn/m2

(01.04.-15.10.)

  b) Sv.Martin k.č.br.

3541/1

II 1 Specijalni nosači za bicikle (max.3m2) 600,00 kn/m2

(01.04.-15.10.)

  c) Riva lošinjskih kapetana ispred zgrade kćbr. 34 k.č.br.

3600/1

I 1 Specijalni nosači za bicikle (max.3m2) 800,00 kn/m2

(01.04.-15.10.)

1.17. Prodaja poljoprivrednih proizvoda ne vlastite proizvodnje             a) I.i S.Vidulića – štand br.1. k.č.br.

2356/1

I 1 Štand 32.000,00 kn

(01.04. -15.10.)

  b) I.i S.Vidulića – štand br.2. k.č.br.

2356/1

I 1 Štand 32.000,00 kn

(01.04. -15.10.)

  c) Zagazinjine k.č.br.

805

II 1 Štand 12.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

1.19. Prodaja poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje izvan područja Grada Malog Lošinja             a) I.i S.Vidulića – štand br.3. k.č.br.

2356/1

I 1 Štand 7.200,00 kn

(01.04.-15.10.)

  b) I.i S.Vidulića – štand br.4. k.č.br.

2356/1

I 1 Štand 7.200,00 kn

(01.04.-15.10.)

1.21. Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga             b) Uvala između Velog Žala i  crkvice k.č.br. 13337/5 I 1 Kiosk (3 godine) 32.000,00 kn/ godišnje *   c) Parkiralište Draga k.č.br.

2435

I 1 Kiosk (3 godine) 32.000,00 kn/ godišnje * *Početna cijena se odnosi samo na 2021. godinu, a za ostale godine početna cijena iznosi 40.000,00 kn/godišnje.

  Ponuditelj je dužan ponuditi još jednu cijenu na temelju početne cijene za ostale godine.

1.28. Oslikavanje tijela  prirodnim bojama             a) Trg RH-pored palmi

(lokacija 6.) prema situaciji

k.č.br.

1700

I 1 Pokretna naprava

(2 m2)

8.000,00  kn

(01.04.-15.10.)

1.32. Usluge 9D simulatora             a) Trg RH (kraj fontane s dupinima) k.č.br.

1700

 

II 1 9D simulator

(6 m2)

800,00 kn/m2 1.33. Izrada i prodaja ručno izrađenog nakita od metala i domaće vune             a) Trg RH –ispod palmi k.č.br.

1700

I 1 Drveni štand u obliku

barke (2 m2)

1.600,00 kn

(01.04.-15.10.)

1.34. Prodaja bižuterije i suvenira             a) Priko ispred kćbr. 45

 

k.č.br.

3601/1

II

 

1 Štand 12.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

1.35. Paketomat             a) Zagazinjine – kod boćališta k.č.br.

528/1

II 1 Montažni objekt (5 godina) 1.460,00 kn/m2

/godišnje *

*Početna cijena se odnosi samo na 2021. godinu, za ostale godine početna cijena iznosi 1.825,00 kn/godišnje.

  Ponuditelj je dužan ponuditi još jednu cijenu na temelju početne cijene za ostale godine.

1.36. Izrada i prodaja makrame radova             a) Ispod platane

 

k.č.br.

1700

I 1 Štand 16.800,00 kn

(01.04.-15.10.)

2. VELI LOŠINJ           2.1. Prodaja poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje izvan područja Grada Malog Lošinja             a) ispred ribarnice k.č.br.

9659/1

I 1 Štand 7.200,00 kn

(01.04.-15.10.)

2.3. Kukuruzne kokice (pečenje plodina)             a) ispred Caffe bara „Gota“ k.č.br.

9659/1

I 1 Naprava za pripr. kukuruz.kokica 8.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

2.4. Bižuterija i suveniri             a) ul. Šestavina – lokacija br.1. k.č.br.

9659/1

I 1 Štand 16.800,00 kn

(01.04.-15.10.)

  b) ul. Šestavina – lokacija br.2. k.č.br.

9659/1

I 1 Štand 21.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

2.5. Autohtoni suveniri             a) ul. Šestavina – lokacija br. 3. k.č.br.

9659/1

I 1 Štand 16.800,00 kn

(01.04.-15.10.)

2.6. Izrada i prodaja slika             a) ul. Šestavina- lokacija  br.  4. k.č.br.

9659/1

I 1 Štand za slike (3 m2) 8.400,00 kn

(01.04.-15.10.)

2.7. Izrada portreta ili oslikavanje tijela prirodnim bojama             a) Rovenska-naselje k.č.br.

9659/1

II 1 Uslužna naprava 4.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

  b) Obala M.Tita k.č.br.

9659/1

I 1 Uslužna naprava 8.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

2.9. Iznajmljivanje bicikla i mopeda             a) Parkiralište-kod autobus. Stanice k.č.br.

247/1

I 1 Nosač za bicikle 800,00 kn/m2

(01.04.-15.10.)

  b) Obala M.Tita* k.č.br.

9659/1

I 1 Nosač za bicikle 800,00 kn/m2

(01.04.-15.10.)

  c) Rovenska-ispred kčbr.6* k.č.br.

9659/1

II 1 Nosač za bicikle 600,00 kn/m2

(01.04.-15.10.)

      * Isključivo za bicikle           2.10. Pokretna naprava za pripremu prženih krumpirića i palačinki             a) ispred ribarnice k.č.br.

9659/1

I 1 Naprava za pripr. prženih krumpirića ili palačinki 8.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

3. NEREZINE           3.1. Prodaja poljoprivrednih proizvoda ne vlastite proizvodnje             a) Obala nerezinskih pomoraca,  prema situaciji k.č.br.

2158/17

II 1 Štand 12.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

3.4. Autohtoni suveniri             a) Obala nerezinskih pomoraca,  prema situaciji k.č.br.

2158/17

II 1 Štand 12.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

3.5. Prodaja bižuterije             a) Obala nerezinskih pomoraca,  prema situaciji k.č.br.

2158/17

II 1 Štand 12.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

3.6. Priprema i prodaja kukuruznih kokica             a) Na ugluTrga Studenac i ul.V.Spinčića k.č.br.

2158/20

II 1 Naprava za pečenje kukuruznih kokica

2 m2

2.400,00 kn

(01.04.-15.10.)

3.7. Izrada portreta ili oslikavanje tijela prirodnim bojama             a) Trg Studenac k.č.br.

2158/20

II 1 Pokretna naprava 4.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

3.9. Iznajmljivanje bicikla i mopeda             a) ul.Vjekoslava Spinčića k.č.br.

2158/20

II 1 Specijalni nosači

2-3 m2

600,00 kn/m2

(01.04.-15.10.)

3.12. Bange trampolin             a)       Vjekoslava Spinčića (iza ribarnice) Dio k.č.br.

744/2

II 1 Bangee trampolin

41 m2

3,20 kn/m2 dnevno

(01.04.-15.10.)

3.14. Iznajmljivanje ležaljki             a)       Galboka Dio k.č.br. 143/7 II 1 Ležaljke  (20 m2) 2.400,00 kn

(01.04.-15.10.)

3.15. Priprema i prodaja palačinki             a)Trg Studenac –ispod lipa, kod pošte k.č.br.

2158/20

II 1 Naprava za pečenje palačinki (2 m2) 2.400,00 kn

(01.04.-15.10.)

3.16. Priprema i prodaja fritula i palačinki             a)Trg Studenac – V.Spinčića, kod smokve k.č.br.

2158/20

II 1 Naprava za pripremu fritula (2 m2) 2.400,00 kn

(01.04.-15.10.)

4. O S O R           4.1. Izrada i prodaja autohtonih suvenira             a) Mali trg k.č.br.

1833/1

II 1 Pokretna naprava – radni stol 4.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

4.2. Iznajmljivanje bicikla i mopeda             a) pored autobusnog stajališta k.č.br.

61/1

II 1 Specijalni nosači 2m2 600,00 kn/m2

(01.04.-15.10.)

4.3. Ambulantna prodaja ribe             a) uz cestu pored autobusne stanice k.č.br.

61/1

II 1 Tipska pokretna rashladna vitrina 1.600,00 kn/ godišnje 4.8. Servisiranje i najam bicikla i sportske opreme             a) dio parkirališta Dio k.č.br.

854/2

RH

II 2 Montažni objekt  do 15 m2 600,00 kn/m2 5. B E L E J           5.1. Ambulantna prodaja ribe             a) Pored autobusnog stajališta k.č.br.

365/2

III 1 Tipska pokretna rashladna vitrina 1.600,00 kn/ godišnje 6. USTRINE           6.1. Ambulantna prodaja ribe             a) Pored autobusnog stajališta   III 1 Tipska pokretna rashladna vitrina 1.600,00 kn/ godišnje 7. PUNTA KRIŽA           7.1. Novine i duhan             a) Punta Križa-naselje k.č.br.

1492/11

III 1 Kiosk (1 god.) 3.200,00 kn/ godišnje   b) Pogana uvala k.č.br.

1503/4

III 1 Kiosk (1 god.) 3.200,00 kn/ godišnje 7.2. Ambulantna prodaja ribe             a) Punta Križa-naselje k.č.br.

1492/11

III 1 Tipska pokretna rashladna vitrina 1.600,00 kn/ godišnje   b) ulaz u Autokamp Baldarin k.č.br.

876/3

III 1 Tipska pokretna rashladna vitrina 1.600,00 kn/ godišnje 8. ĆUNSKI-ARTATORE-KANDIJA-LISKI           8.1. Novine i duhan             a) Ćunski k.č.br.

10910/9

 

III 1 Kiosk (1 god.) 3.200,00 kn/ godišnje 8.2. Iznajmljivanje bicikla i mopeda             a) kod marketa Artatore k.č.br.

10910/12

II 1 Specijalni nosači 2m2 600,00 kn/m2

(01.04.-15.10.)

8.3. Ambulantna prodaja ribe             a) kod marketa Artatore k.č.br.

10910/12

II 1 Tipska pokretna rashladna vitrina 1.600,00 kn/ godišnje 8.6. Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga             a) Artatore – plaža kod turističke agencije Dio k.č.br. 10611/ II 1 Kiosk (3 godine) 25.600,00 kn/godišnje * *Početna cijena se odnosi samo na 2021. godinu, za ostale godine početna cijena iznosi 32.000,00 kn/godišnje.

  Ponuditelj je dužan ponuditi još jednu cijenu na temelju početne cijene za ostale godine.

9. ILOVIK           9.1. Novine i duhan             a) glavna ulica k.č.br. 9765/1 III 1 Kiosk 3.200,00 kn/ godišnje 9.2. Sladoled             a) ispred trg.rad.s prehranom k.č.br. 9765/1 III   Automat za soft sladoled 4.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

9.3. Iznajmljivanje bicikla             a) javna površina k.č.br. 9765/1 III 1 Specijalni nosači 2m2 400,00 kn/m2

(01.04.-15.10.)

10. SUSAK           10.1. Novine i duhan             a) Donje selo-glavna ulica k.č.br.

10266/1

III 1 Kiosk 3.200,00 kn/ godišnje 10.2. Prodaja voća i povrća ne vlastite proizvodnje k.č.br.

10266/1

III 1 Štand 8.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

  a) kod škole           10.4. Bižuterija, suveniri, knjige, tiskanje majica             a) Donje selo-glavna ulica k.č.br.

10266/1

III 2 Štand 8.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

10.5. Prodaja slika             a) Donje selo-glavna ulica k.č.br.

10266/1

III 1 Pokretna naprava 8.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

10.7. Iznajmljivanje bicikla             a) Donje selo u blizini zgrade kćbr. 59 k.č.br. 10266/1 III 1 Stalak za bicikl 400,00 kn/m2

(01.04.-15.10.)

11. UNIJE           11.1. Novine i duhan             a) Obala k.č.br.

7655/1

III 1 Kiosk 3.200,00 kn/ godišnje 11.2. Izrada portreta             a) Obala k.č.br.

7655/1

III 1 Pokretna naprava 2.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

11.3. Prodaja voća i povrća             Ispred kbr. 76 k.č.br.

5844

III 1 Štand 8.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

11.4. Prodaja autohtonih suvenira             a) Obala k.č.br. 7655/1 III 1 Štand 8.000,00 kn

(01.04.-15.10.)

Izvor

Autor: Predrag Martinović

Najnovije

Kako bi poboljšao vaše iskustvo na portalu, Jastrebarska Stvarnost pohranjuje privremene kolačiće u korisnička računala. Kolačići su tekstualne datoteke koje ne mogu naštetiti vašem računalu, a ako želite, možete ih obrisati u vašem pregledniku, no onda će vam se obavijest pojaviti prilikom sljedećeg otvaranja portala. Kolačiće možete onemogućiti u postavkama. Naša je dužnost zbog direkcije EU (EU Cookies Policy) zatražiti dozvolu za pohranjivanje kolačića. Pročitajte naše uvjete korištenja i pravila privatnosti za više informacija.

Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji. Ispod je lista izvora koji automatski postavljaju kolačiće na Vaš uređaj. Možete ih pojedinačno uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Pročitajte više u našim pravilima privatnosti

Neophodni kolačići trebali bi biti omogućeni uvijek kako bismo mogli spremiti vaše postavke kolačića.

Ova opcija je uvijek automatski uključena i postavlja samo jedan funkcionalni kolačić u Vaš preglednik kako bi sustav znao koje su vaše postavke. Taj kolačić spriječava nepotrebno pojavljivanje ovog prozora.

Ovaj kolačić će dozvoliti učitavanje skripte Google Analytics usluge koja prati Vaše korištenje ove stranice. Također dozvoljava instalaciju Google Analytics kolačića.

Google Analytics prati koje članke čitate, koliko vremena provodite na stranici i ostale parametre Vaše aktivnosti na našoj stranici. Koristimo Google Analytics uslugu kako bismo što bolje mogli analizirati korištenje naše stranice te na taj način pružili najbolju moguću uslugu Vama.

Isključivanjem ovog kolačića onemogućavate učitavanje skripte Google Analytics-a i onemogućavate praćenje Vašeg kretanja na ovoj web stranici.

Ovaj kolačić će dozvoliti učitavanje skripte Google Adsense usluge koja koristi prikupljene podatke o Vašim aktivnostima na internetu kako bi Vam omogućila personalizirane oglase na našim stranicama.

Isključivanjem ovog kolačića, onemogućavate Google skriptu koja instalira kolačić na Vaš preglednik koji služi kako bi Vam donio relevantne, personalizirane oglase na našoj web stranici.

Uključivanjem ovog kolačića dozvoljavate učitavanje skripte našeg partnera "Midas Network d.o.o." koja prikazuje relevantne oglase na našim stranicama.

Onemogućavanjem ovog kolačića spriječavate našem partneru "Midas Network d.o.o." prikazivanje relevantnih, sponzoriranih oglasa.

Ovaj kolačić dozvoljava učitavanje skripte koja omogućuje prikazivanje i korištenje Facebook sustava za komentiranje članaka.

Onemogućavanjem ovog kolačića spriječavate učitavanje i korištenje Facebook komentara na našim stranicama što također spriječava instalaciju Facebook kolačića koji prati Vaše ponašanje na našim stranicama kako bi Vam mogao prikazati relevantnije sadržaje kasnije.

Ova opcija dozvoljava učitavanje skripte koja omogućuje povezivanje sa sustavom "OneSignal" koji koristimo kako bismo Vas mogli obavijestiti o svim novim sadržajima na našoj stranici ako prihvatite slanje notifikacija na Vaš uređaj.

Onemogućavanjem ove opcije spriječavate učitavanje skripte za uslugu "OneSignal" koja u tom slučaju neće raditi. Ako želite obavijesti o novim sadržajima na našim stranicama, omogućite ovu opciju i prihvatite notifikacije kada Vam se pojavi prozor s upitom.

Dozvoljavanjem ove opcije prihvaćate učitavanje fonta na našoj web stranici koji dolaze sa Google-ovih servera. Google svakom takvom konekcijom prikuplja podatke korisnika.

Onemogućavanjem ove opcije spriječavate učitavanje skripte za Google Font-ove što spriječava njihovo prikupljanje podataka korisnika, ali također onemogućava učitavanje zadanog fonta na web stranici što bi moglo narušiti Vaše korištenje stranice.